Ubbo Emmius Fonds, de Groningen University Foundation

Jaarverslag 2018

2018 in vogelvlucht

Ervaringen

Onderzoekers, studenten en donateurs vertellen over de impact van een gift aan het Ubbo Emmius Fonds en waarom alumnibijeenkomsten zeker een bezoekje waard zijn.

Resultaten

Via het Ubbo Emmius Fonds wordt een groot aantal onderzoeks- en onderwijsprojecten aan de Rijksuniversiteit Groningen en het Universitair Medisch Centrum Groningen ondersteund. In 2018 ontvingen we € 2.174.096 aan baten (inclusief toezeggingen voor de komende jaren) van meer dan 2.800 unieke donateurs (alumni, medewerkers, bedrijven, instellingen en stichtingen). Bijna 1.000 donateurs deden dat met een meerjarige of doorlopende donatie.

Bijzondere giften waren er onder meer voor het onderzoek van trekvogelecoloog Theunis Piersma naar grutto’s en dat naar darmkanker door maag-, darm- en leverarts Wouter Nagengast. Een belangrijk deel van de baten, € 857.135, bestaat uit dividenden en rente.

KengetallenCampagnesBijzondere giften

Beurzen en prijzen

Dankzij de steun van alumni, medewerkers en relaties van de RUG heeft het UEF een groot aantal beurzen en stimuleringsprijzen kunnen instellen.

Leerstoelen en fondsen op naam

Onder het Ubbo Emmius Fonds vallen tien Fondsen op naam en twee bijzondere leerstoelen.

Fondsen op naamBijzondere leerstoelen

Alle projecten

Ons fonds had in totaal in 2018 ruim vijftig projecten onder haar hoede.

Alle projecten

Kringen,evenementen en communicatie

Samen met vele enthousiaste alumni organiseert de Rijksuniversiteit Groningen nationaal en internationaal speciale bijeenkomsten voor oud-studenten. In 2018 waren er in totaal 26 evenementen. Wereldwijd zijn er 13 regionale alumnikringen van onze universiteit actief. Daarnaast is er een alumnikring voor oud-studenten tot 35 jaar: het Young Alumni Network. Via onder meer Broerstraat 5, de Worldwide Newsletter en het verjaardagsgedicht houden we contact met zo veel mogelijk oud-studenten. De International Alumni Ambassadors helpen de universiteit in het buitenland op de kaart te zetten.

Alumnikringen NederlandAlumnikringen wereldwijdYoung Alumni NetworkCommunicatie en overige activiteitenInternational Alumni Ambassadors

Over het Ubbo Emmius Fonds

Over het UEFBestuurOrganisatieANBI