Terug naar het jaarverslag

Wierenga-Rengerink PhD Prijs

De Wierenga-Rengerink PhD prijs wordt jaarlijks, tijdens de Zomerceremonie, uitgereikt aan de promovendus die de beste RUG-dissertatie heeft geschreven. Iedere faculteit kiest een eigen winnaar en uit deze groep wordt door de jury, die bestaat uit voormalig rectoren, de uiteindelijke winnaar gekozen. Alleen uitzonderlijk goede proefschriften komen in aanmerking (minimaal cum laude). Het prijzengeld wordt beschikbaar gesteld door de familie Wierenga-Rengerink. De prijs ging in 2018 naar aan dr. Alain Dekker voor zijn proefschrift ‘ Down & Alzheimer: Behavioural biomarkers of a forced marriage’. In zijn proefschrift kaart Dekker aan dat vroegtijdige herkenning van dementie bij mensen met het Downsyndroom van groot belang is om de zorg aan te passen en gerichtere behandelingen te bieden om de kwaliteit van hun leven te verbeteren.