Terug naar het jaarverslag

Organisatie

Het Ubbo Emmius Fonds heeft zelf geen medewerkers in dienst, maar wordt voor zijn activiteiten en diensten ondersteund door de afdeling Alumnirelaties en Fondsenwerving  (A&F) van de RUG. De medewerkers van de afdeling zijn in dienst van de universiteit en ontvangen een bezoldiging volgens de CAO Nederlandse Universiteiten.

In principe is het hoofd van de afdeling A&F ook directeur van het Ubbo Emmius Fonds. In 2018 is hiervan afgeweken. Per 1 april 2018 is de heer mr. G.W.Ch. Visser teruggetreden als hoofd van de afdeling, maar hij is tot 31-12-2018 aangebleven als directeur van het UEF. Van 1 april tot 15 november 2018 was het hoofd Communicatie van de RUG,  de heer drs. H. Bakker, waarnemend hoofd A&F. Vanaf 15 november 2018 is mevrouw mr. L. ter Kuile aangetreden als afdelingshoofd a.i.