Terug naar het jaarverslag

Fondsen op naam

Het Ubbo Emmius Fonds biedt donateurs de mogelijkheid om, onder auspiciën van het UEF, een fonds op naam op te richten. Dit geeft donateurs de mogelijkheid om op persoonlijke en substantiële wijze bij te dragen aan onderzoeks- en onderwijsprogramma’s. De fondsen op naam zijn geen afzonderlijke rechtspersonen, kennen geen afzonderlijke statuten, maar hebben wel een eigen reglement. Fondsenwerving loopt via het UEF. In 2018 waren er tien fondsen op naam. Aan een aantal is een stimuleringsprijs verbonden.

De fondsen op naam zijn:

  • het Archivist Training Fund, voor training van talentvolle, jonge archivarissen uit ontwikkelingslanden;
  • het COWOG Fonds, voor de Docent van het jaar prijs. Dit fonds is voortgekomen uit het voormalig Centrum Onderzoek en Ontwikkeling van Hoger Onderwijs Groningen;
  • het Eric Bleumink Fonds, voor ondersteuning van studenten uit de allerarmste landen;
  • het Fonds Gooische Groningers, voor ondersteuning van onderzoek naar verouderingsprocessen in het bijzonder Alzheimer;
  • het Fonds Inwendige Geneeskunde, voor ondersteuning van onderzoek op het gebied van de inwendige geneeskunde;
  • het Fonds M20, voor fundamenteel bèta-onderzoek resp. promotieplaatsen;
  • het Grendos Fonds, voor ondersteuning van endocrinologisch onderzoek;
  • het Institutional Investment Management Fonds, voor een scriptieprijs op dat vakgebied;
  • het J.P. Nater Fonds, voor ondersteuning van onderzoek op het terrein van de dermatologie;
  • het Wierenga-Rengerink Fonds, voor de beste PhD van het jaar prijs.