Ieder jaar houdt het UEF fondsenwervingscampagnes voor enkele specifieke projecten. Daarbij benaderen we vooral de brede groep alumni en relaties van de universiteit. Dergelijke fondsenwerving onder brede groepen levert over het algemeen wat kleinere bedragen op. Maar met dit geld kunnen onderzoekers soms wel de basis leggen voor groter succes, waarbij de fondsenwerving fungeert als vliegwiel voor grotere subsidies en giften.

In 2018 hielden we twee uitgebreidere campagnes, waarbij onder meer gebeld werd met oud-studenten, en er waren vijf crowdfundingsprojecten.

Eric Bleumink Fonds
Het Eric Bleumink Fonds (EBF) is het oudste project waarvoor we steun vragen onder alle alumni en relaties van de RUG. Sinds de start in 2000 konden al meer dan zeventig jonge, ambitieuze en zeer begaafde mensen uit ontwikkelingslanden een aanvullende studie volgen in Groningen dankzij een beurs van het EBF.
In 2018 werd er € 131.444 euro geworven voor het EBF. Het fonds kan rekenen op de steun van bijna 600 vaste donateurs en nog veel meer eenmalige donateurs. Tijdens de jaarlijkse decembercampagne wordt er onder meer geworven via acceptgiro, bellen en crowdfunding. Ook is er een kerstpakkettenactie onder medewerkers van de RUG en het UMCG. Daarnaast mag het EBF geregeld bijzondere giften ontvangen. Zo gaf een externe adviseur van het UMCG dit jaar zijn honorarium van € 5.000  en doneerde een medewerker van de RUG de royalty’s van een boek.
Er konden in 2018 zes nieuwe studenten dankzij een beurs beginnen met een studie in Groningen. Daarnaast volgden vier studenten een studie aan de RUG op basis van een eerder toegekende beurs.
Drie studenten behaalden in 2018 hun diploma, een is gestopt met de studie in Groningen om elders te studeren.

Belcampagne JSM
Een tweede campagne was voor de Junior Scientific Masterclass (JSM). Via de JSM kunnen studenten geneeskunde en tandheelkunde tijdens hun studie extra wetenschappelijk onderzoek doen. Vaak levert hen dit extra onderzoekskosten op. Als tegemoetkoming kunnen ze een beurs aan vragen. Sinds 2010 bellen studenten van de UEF Alumnidesk elk jaar met oud-studenten om geld te werven voor UEF Junior Scientific Master Talent Grants. De belcampagne bracht € 19.298 op, voldoende voor drie in 2019 uit te reiken beurzen van elk € 6.000.

Crowdfunding
Sinds enkele jaren heeft het UEF een eigen crowdfundingsplatform: www.rugsteunt.nl. Via dit platform kunnen onderzoekers en studenten van de RUG geld ophalen voor hun onderzoek of voor een beurs. Vaak ook wordt het platform door ons ingezet ter ondersteuning van een belcampagne of andere fondsenwervingsactie.

Het in 2017 gestarte  project ‘50 jaar transplantatie in Groningen’ werd dit jaar succesvol afgerond. Doel was het ophalen van aanvullende middelen voor de ontwikkeling en uitgifte van een jubileumboek over vijftig jaar transplantatiegeneeskunde in Groningen. In totaal werd er met deze campagne € 41.756 opgehaald, waarvan € 21.480 in 2018. In 2019 zal het boek gepresenteerd worden.

iGEM, international Genetically Engineered Machine, is een internationale, jaarlijkse wedstrijd in Synthetische Biologie. Multidisciplinaire teams van studenten bouwen hierin met behulp van de nieuwste technieken een biologische machine. Ook Groningen stuurt ieder jaar een team naar de finale in Boston om er te strijden de wereldtitel. Via het crowdfundingsplatform krijgen de studenten de gelegenheid geld in te zamelen zodat de onderzoeks- en reiskosten (deels) gedekt worden. Het iGem team wist € 2.843 bijeen te brengen.

Jaarlijks ontvangen tientallen studenten een reisbeurs van het Groninger Universiteitsfonds, bijvoorbeeld om een onderzoeks- of onderwijsprogramma in het buitenland te volgen. Het aantal aanvragen voor een reisbeurs is nog veel groter. Daarom krijgen een aantal studenten de kans via crowdfunding zelf een deel van de beurs op te halen. Als de student € 200 bij elkaar krijgt, keert het GUF eveneens € 200 uit. Acht studenten wisten in 2018 op deze manier een beurs van het GUF in de wacht te slepen. Vaak wisten ze via de crowdfunding nog veel meer dan de benodigde € 200 op te halen.

Salome Scholtens begon dit jaar met een actie voor onderzoek naar systemisch leiderschap, Jan Jacob Schuringa startte een campagne voor leukemie-onderzoek. Beide acties lopen door in 2019.