Terug naar het jaarverslag

Dankzij de steun van alumni, medewerkers en relaties van de RUG heeft het UEF  een groot aantal beurzen en stimuleringsprijzen kunnen instellen.

Aart Bosman Student Excellence Award
Tijdens de afsluiting van het academisch jaar wordt jaarlijks de Aart Bosman Student Excellence Award uitgereikt aan de meest excellente RUG student van het jaar. De winnaar van 2016 is student Computing Science Thomas Hoeksema. Hij won een eenmalige beurs van €2.500, te besteden aan de academische studie of onderzoek, bij voorkeur in het buitenland. De prijs, vernoemd naar RUG-hoogleraar Aart Bosman (1930 – 2008), is ter beschikking gesteld door alumnus Gezinus Hidding die hiermee zijn oude leermeester in Groningen wil eren. Klik hier voor meer informatie.

Alumnus van het Jaar
Sinds 2009 onderscheidt de RUG jaarlijks een bijzondere oud-student(e) als Alumnus van het Jaar. De winnaar heeft een bijzondere bijdrage geleverd aan de maatschappij, de wetenschap, sport of cultuur; is een inspiratiebron voor anderen; én geldt als een belofte voor de toekomst. In 2016 werd de Alumnus van het Jaar 2015 bekend gemaakt: historicus en politiek-filosoof Luuk van Middelaar.

RUG Docent van het Jaar
Sinds 2016 wordt de prijs voor de RUG Docent van het Jaar, een geldbedrag van € 7.500, beschikbaar gesteld door het COWOG-fonds, een fonds op naam van het UEF. Het bedrag moet worden aangewend als investering in het eigen onderwijs (vervolgopleiding, conferentie, studiereis, etc.). In januari werd de award uitgereikt aan hoogleraar Cognitive Modelling Niels Taatgen.

Dirk Smilde Fellowship en Dirk Smilde Scholarship
Met de Dirk Smilde Fellowship en de Dirk Smilde Scholarship worden om de twee jaar respectievelijk een toonaangevende onderzoeker en een excellente PhD student of postdoc in staat gesteld enige tijd onderzoek te doen aan het Qumran Instituut van de RUG. In 2016 ging de Fellowship naar Benjamin G. Wright (hoogleraar Geschiedenis van het Christendom aan Lehigh University te Pennsylvania). Bärry Hartog (Postdoctoral Researcher KU Leuven) ontving de Scholarship.
Beide prijzen zijn mogelijk gemaakt door oud-ondernemer en oud-UEF-bestuurslid Dirk Smilde (1926-2013). Het Qumran Instituut is een toponderzoeksinstituut verbonden aan de faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap van de Rijksuniversiteit Groningen. Het is het enige expertisecentrum in Nederland op het gebied van de Dode Zeerollen en het vroege Jodendom en speelt internationaal een leidende rol. Klik hier voor meer informatie.

Eric Bleumink Fonds Talent Grants
Het Eric Bleumink Fonds (EBF) biedt talentvolle studenten uit kansarme landen de kans om in Groningen te studeren. Aan onze universiteit krijgen zij toegang tot een modern onderwijssysteem, geavanceerde onderzoeksfaciliteiten en een internationaal academisch netwerk. Zaken die in Nederland heel normaal zijn maar in hun vaderland vaak ontbreken.

In september 2016 konden drie nieuwe studenten dankzij zo’n beurs beginnen aan een studie in Groningen:
Subrata Lamsal (Nepal, 1992), MA Energy and Climate law, 1 jaar
Sreng Uy (Cambodja, 1991), MA Applied linguistics: Teaching English as a Foreing Language (TEFL), 1 jaar
Fthi Arefayne Abadi (Ethiopië, 1993), MA Computing Science, 2 jaar.

Drie studenten volgden nog een studie op basis van een eerder toegekende beurs:
Barnali Chakraborty Chumki (Bangladesh, 1978), PhD Spatial Sciences
Harrun H. Garashi (Kenya, 1973), PhD Behavioural and Social Sciences
Samiksha Ghimire (Nepal, 1988), PhD Clinical Pharmacy and Pharmacology

Diana Sekarayu Karunia (Indonesia, 1992) rondde haar masterstudie International Economics and Business met success af.

Sinds de start van het EBF in 2000 hebben ruim 60 studenten een beurs van het Eric Bleumink Fonds ontvangen.

Herta Macht Thesis Prize
Ieder jaar reikt de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen van de RUG de Herta Macht Thesis Prize uit aan een student die in Nederland een masterstudie heeft gevolgd in de ruimtelijke wetenschappen. De prijs, een geldbedrag van € 1000, is in het leven geroepen door docent en onderzoekster Bettina van Hooven ter ere van haar oma Herta Macht. In 2016 ging de prijs naar Pérez del Pulgar Frowein (UvA) voor haar scriptie ‘Porosity of multilingual spaces’.

IIM Finance Award Prof. Robert van der Meer Fonds
In 2016 is voor de eerste keer de Finance Award uitgereikt voor de beste scriptie op het gebied van institutional investment management. De prijs werd gewonnen door Elizabeth van der Wagen voor haar scriptie ‘The causal relation between corporate social performance and corporate financial performance’. De tweejaarlijkse scriptieprijs van € 2.500 is een initiatief van het Prof. Robert van der Meer Fonds, een Fonds-op-Naam binnen het UEF.

Junior Scientific Masterclass Grants
De Junior Scientific Masterclass (JSM) geeft studenten geneeskunde en tandheelkunde de kans zich al tijdens de studie extra te bekwamen in wetenschappelijk onderzoek. Studenten die een JSM traject volgen, kunnen hiervoor een aanvullende beurs krijgen, als tegemoetkoming in de extra kosten.
De beurzen worden onder meer bekostigd uit belcampagnes onder alumni en door de Van der Meer-Boerema Stichting. Willemijn van Rijt, Ryanne Hijmans en Marlies Ketelaar ontvingen een UEF-JSM Talent Grant van elk € 8.000. De Van der Meer-Boerema Stichting kende JSM Talent Grants, specifiek voor onderzoek op het gebied van kanker, toe aan Jan Brouwer (€ 10.100), Olaf Geerse (€ 5.000), Andries Groen (€ 10.000) en Joost Hof (€ 10.500).

Kromfonds
Op initiatief van Noaber Philanthropy (van alumnus Paul Baan) en de oud-decaan van de medische faculteit van de RUG is een beurzenprogramma opgezet dat talentvolle wetenschappers en stafmedewerkers van zowel UMCG/RUG als Mayo Clinic (Rochester, VS) de mogelijkheid biedt elkaar te bezoeken, zodat van elkaar kan worden geleerd en een netwerk kunnen vormen. In 2016 konden postdocs Laura Meems en Ewald Doornebal dankzij een beurs enkele maanden onderzoek doen aan Mayo Clinic. Het fonds is vernoemd naar Ruud Krom, pionier op het gebied van leverchirurgie, die zowel werkzaam is geweest in het UMCG als bij Mayo Clinic.

Wierenga-Rengerink PhD Prijs
De Wierenga-Rengerink PhD prijs wordt jaarlijks, tijdens de Zomerceremonie, uitgereikt aan de promovendus die de beste RUG-dissertatie heeft geschreven. Iedere faculteit kiest een eigen winnaar en uit deze groep wordt door de jury, die bestaat uit voormalig rectoren, de uiteindelijke winnaar gekozen. Alleen uitzonderlijk goede proefschriften komen in aanmerking (minimaal cum laude). Het prijzengeld wordt beschikbaar gesteld door de familie Wierenga-Rengerink. De prijs ging in 2016 naar Hanna M. van Loo van de faculteit Medische Wetenschappen voor haar proefschrift ‘Data-driven subtypes of major depressive disorder.’ Haar winnende proefschrift heeft betrekking op het snijvlak van de psychiatrie en de wetenschapsfilosofie.