Terug naar het jaarverslag

Bestuur

Het Algemeen Bestuur van het UEF bestaat uit minimaal vijftien en maximaal dertig leden, overwegend alumni van de RUG. Zij zijn door hun grote betrokkenheid uitstekende ambassadeurs voor de universiteit. Door hun inzet konden waardevolle contacten worden gelegd met alumni, relaties, het bedrijfsleven en diverse instellingen.

Bij de samenstelling van het bestuur wordt geprobeerd zoveel mogelijk de verschillende faculteiten te vertegenwoordigen. Daarnaast zijn twee leden van het College van Bestuur van de RUG lid van ons bestuur. Anderen in dienst van de universiteit kunnen geen bestuurslid zijn. Het Dagelijks Bestuur bestaat uit ten hoogste zes leden van het Algemeen Bestuur. Binnen het Algemeen Bestuur zijn een Auditcommisie en een Marketing Advies Raad ingesteld.

Bestuursleden hebben een zittingstermijn van vier jaar en kunnen voor een extra termijn worden herbenoemd. Ze krijgen geen vergoeding voor hun werkzaamheden voor het UEF.

 

Voorzitter:
De heer dr.h.c. P.G.J.M. (Paul) Polman, CEO Unilever

Vicevoorzitters:
De heer drs. J.W. (Jan Willem) Baud, commissaris en toezichthouder  (voorzitter DB, afgetreden per 17 mei 2018)
De heer ir. R.A. (Roelof) Joosten, oud-CEO Koninklijke FrieslandCampina  (voorzitter DB, aangetreden per 17 mei 2018)
De heer prof.dr. S. (Sibrand) Poppema, voorzitter College van Bestuur Rijksuniversiteit (DB, afgetreden per 1 oktober 2018)
De heer prof.dr. J. (Jouke) de Vries, voorzitter College van Bestuur Rijksuniversiteit Groningen (DB, aangetreden per 1 oktober 2018)

Leden:
De heer mr.drs. M.G. (Matthijs) Bierman, directeur Triodos Bank, (Auditcommissie)
De heer mr. A.P.J.C. (Arjan) Bos, president-directeur TVM Verzekeringen N.V.
De heer mr. H. (Hugo) Brouwer, oud-notaris Trip Advocaten & Notarissen (afgetreden per 17 mei 2018)
De heer drs. F.J. (Frits) van Bruggen, hoofddirecteur ANWB Koninklijke Nederlandse Toeristenbond)
De heer drs. J.S.C.M. (Jeroen) Dietvorst, eigenaar Schamhart & Dietvorst, (DB)
Mevrouw drs. G.B. (Geesje) Duursma-Dijkstra, DGA Fergees Holding (aangetreden per 29 oktober 2018)
De heer W.J. (Pim) van der Feltz, CEO Google Nederland B.V. (afgetreden per 29 oktober 2018)
Mevrouw drs. C.G. (Carolien) Gehrels, directeur Big Urban Clients Arcadis
Mevrouw drs. A.L.L. (Alexandra) Jankovich, managing partner SparkOptimus, (Marketing Advies Raad)
De heer drs. S.G.H. (Stef) Kranendijk, directeur Wisart Investments B.V.
De heer G.A. (Gert) van der Leest, partner PwC Netherlands (aangetreden per 29 oktober 2018)
Mevrouw drs. D. (Dertje) Meijer, commissaris en toezichthouder
De heer mr. R.H. (Rien) Meppelink, Notaris Loyens & Loeff
De heer R.J. (Rob) Meuter, commissaris, partner The Hilltop (afgetreden per 17 mei 2018)
Mevrouw drs. M.S. (Marjolijn) Meynen, directeur Marketing en Communicatie De Bijenkorf, (Marketing Advies Raad)
De heer drs. J.J. (Jan) Nooitgedagt, commissaris en toezichthouder (herbenoemd per 17 mei 2018)
De heer drs. B.L.E. (Bernhard) van Oranje, oprichter/directeur Levi9 Global Sourcing
De heer drs. E.J. (Eddie) Perdok, CEO Kramp Groep B.V. (DB)
Mevrouw mr. M.L.E. (Mariëtte) Plaggemars, notaris Damsté Advocaten – Notarissen (aangetreden per 29 oktober 2018)
De heer mr. H.Th.E.M. (Henk) Rottinghuis, commissaris en toezichthouder)
De heer prof.dr. E. (Elmer) Sterken, Rector Magnificus Rijksuniversiteit Groningen
De heer drs. C.F.H.H. (Chris) Vogelzang, senior advisor Blackstone Group resp. Boston Consulting Group (herbenoemd per 17 mei 2018)
De heer drs. M. (Maarten) Wetselaar, Integrated Gas & New Energies Director Shell, (Auditcommissie)
Mevrouw drs. M.L. (Marlies) van Wijhe, Algemeen directeur Koninklijke Van Wijhe Verf B.V.