Terug naar het jaarverslag

Alumnikringen Nederland

<kaartje Nederland met alle bijeenkomsten moet worden aangepast>

Er zijn nu zes regionale alumnikringen actief in Nederland. Het zijn netwerken van oud-studenten die zich verbonden voelen met de RUG en met elkaar. Per regio organiseert een ‘inner circle’ van alumni samen met de afdeling Alumnirelaties en Fondsenwerving van de universiteit zo’n twee keer per jaar een bijeenkomst, waarbij gezelligheid, wetenschap en alma mater samenkomen. Er zijn hapjes en drankjes, onderzoekers of alumni houden een presentatie en de bijeenkomsten bieden een podium aan RUG-wetenschappers om (aanvullende) financiering te vinden voor hun onderzoek. De ‘inner circle’ bestaat uit alumni die in de regio van het netwerk wonen of werken en als vrijwilliger meehelpen met de organisatie.

De bijeenkomsten zijn, tegen betaling, vrij toegankelijk voor alle alumni. Het is ook mogelijk lid te worden van een kring door vijf jaar lang minimaal € 250 te doneren aan onderzoek of onderwijs aan de RUG. Voor kringleden is de toegang gratis.

2018 stond in het teken van samenwerking en verjonging. Zo werd samen met de faculteit Economie en Bedrijfskunde een bijeenkomst georganiseerd op het circuit van Zandvoort. Eigenaar en alumnus Bernhard van Oranje trad daar op als gastheer, sprekers waren Harry Garretsen en Janka Stoker van de RUG. Het was ook de laatste alumnibijeenkomst waar Sibrand Poppema de universiteit met enthousiasme vertegenwoordigde als voorzitter van het CvB.
De Aduarderkring organiseerde samen met het Young Alumni Network een bijzondere bijeenkomst bij de World Press Photo tentoonstelling in Groningen, een samenwerkingspartner van de RUG. De bezoekers kregen een rondleiding langs de prachtige, ontroerende en soms onthutsende foto’s die tentoon waren gesteld in de Synagoge. Vervolgens kon er in het Academiegebouw worden genoten van een diner. Ditmaal was het de nieuwe voorzitter van het CvB, Jouke de Vries, die de alumni namens de RUG welkom heette.
Kennemerland hoopte met het thema robotisering en Den Haag / Rotterdam met het thema klimaatverandering meer jongeren te interesseren, wat in beide gevallen lukte.