Terug naar het jaarverslag

20 jaar UEF

Het Ubbo Emmius Fond werd precies twintig jaar geleden opgericht. De Rijksuniversiteit Groningen was daarmee een van de eerste universiteiten in Nederland die begon met actieve fondsenwerving, met name onder alumni. Destijds, in 1996, was het nog bijna onfatsoenlijk om oud-studenten de vraag te stellen: ‘wilt u geld geven voor onderzoek en onderwijs aan uw oude universiteit?’

Sindsdien is er veel veranderd. Fondsenwerving voor wetenschap is inmiddels breed geaccepteerd. Alumni leveren een belangrijke bijdrage aan de Rijksuniversiteit Groningen en hun betrokkenheid met de alma mater en ons fonds is enorm gegroeid. Ook bij medewerkers, studenten, bedrijven, instellingen en stichtingen begint het UEF een vertrouwd gezicht  te worden. Het afgelopen jaar ontvingen we giften van meer dan 3.200 unieke donateurs. Ruim 1/3e daarvan steunde ons met een meerjarige of doorlopende donatie. En, we verwelkomden bijna 800 bezoekers op een van onze dertig relatie-evenementen, overal ter wereld.

Soms ontvang je als fonds een grote donatie. Daar zijn we uiteraard erg blij mee, al kan de aanleiding droevig zijn. Een grote gift biedt wetenschappers de mogelijkheid voor langere tijd aan een project te werken of geeft meer studenten de kans deel te nemen aan een van onze beurzenprogramma’s. In 2016 mochten we zelfs drie zeer grote giften ontvangen: twee nalatenschappen en een schenking. Dankzij deze giften kan de Rijksuniversiteit Groningen de komende jaren onder meer enkele nieuwe, innovatieve onderzoeksprojecten opzetten. Want dit is het belang van uw steun aan onze universiteit: met uw donatie kunnen we de extra speelruimte creëren die onontbeerlijk is voor vernieuwende, vrije wetenschap.

Namens alle onderzoekers en studenten, het bestuur en de medewerkers van het Ubbo Emmius Fonds wil ik u hartelijk danken voor uw financiële en morele steun in 2016.

Gerbrand Visser 
Directeur Ubbo Emmius Fonds